MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
 

ÜNVANI : NADER ULUSLARARASI DIŞ TİC LTD ŞTİ

ADRES :   Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı,Yeşilkent 1 Sitesi Orkanbey A Blok No:18 /  1 Beylikdüzü- İSTANBUL
TELEFON : 0212 854 1750

WEB : www.kankakids.com.tr

E-POSTA : [email protected].com.tr   Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.
 
ÜNVANI :  ADI SOYADI: ......

ADRES : ......
TELEFON : ......
E-POSTA : ......      Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait www.kankakids.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/leri  sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kankakids.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme, ALICI tarafından ................ tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI'nın e-posta adresine mail gönderilecektir.


MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

SATICI'ya ait www.kankakids.com.tr web sitesinden, ALICI'nın teslimini talep etmiş olduğu ürünler…………. ...... adresinde ……………..... adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.


MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonraki iş günü kargoya teslim edilir. Ürün/lerin teslimat süresi siparişinden itibaren 2-7 iş günüdür.  Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka/finans kuruluşları tarafından iptal edilir ise, SATICI’nın ürün teslimi yükümlülüğü ortadan kalkar.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünleri teslim almadan önce kontrol edecek ezik, kırık, deforme olmuş, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması sorumluluğu, ALICI'ya aittir.   

 

Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünleri 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürünleri, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

ALICI Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14(ONDÖRT) günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmiş (
www.kankakids.com.tr/cayma-hakki bildirimi formunu doldurarak) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami ondört (14) gün içerisinde iade edilmelidir.   Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile ürünün  SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde  iade edilir.

 

 


 .
MADDE 8 - SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/LERİN ÖZELLİKLERİ

Ürün/lerin cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.kankakids.com.tr adlı web sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – ÜRÜN/LERİN FİYATI

Ürün/lerin satış fiyatı ürün tanıtım sayfasında  ve sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 - ÖDEME PLANI

ALICI'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11 - CAYMA HAKKI

 www.kankakids.com.tr sayfasından satın alınan ürün/lerde  ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için
www.kankakids.com.tr/cayma-hakki bildirimi formunu doldurarak bildirimde bulunması  ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.kankakids.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince içeriğinin denenirken hasar görmemiş,yıkanmamış ve kullanılmamış olması şartı aranır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürün/lere ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.

 

Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile ürünün  SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ürün bedeli ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde  iade edilir.

 

Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün/lerin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.


MADDE 12 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibari ile iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programların da, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

 

MADDE 13 – MÜCBİR HALLER

Ürün/lerin normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

MADDE 14 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 15 - YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


SATICI : kankakids.com.tr
ALICI : ......

TARİH : ......

 


Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.